Alexanderhausen
HOME | HISTORY | MEMORIES | LITERATURE | RESEARCH | PHOTOS | LINKS
     

Schuch Family History
by Helene Schuch
[ref. 3]
Author of Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Alexanderhausen 1833-2000, Bietigheim-Bissingen 2001

Part 1: Entries 1-176 | 177-456 | 457-3465 | Database by Surname & Reference Number

Part 2: (Excerpt) Auszug aus T1Britz8; es gibt auch noch eine Db der Pies

Part 3: AF6OrteAbk Stand:14.10.02 - letzterstand: 21.03.2006 (last residences)

Nur Ahnen Auszug aus T1Ahn1 heute den 17.01.2007 G=Generation; Ahn=nach Kekule; Verw=Verwandte zu Kekulenr 1 Bruder 1 dessen erster Sohn 11 usw

L=Linie die Urgroßeltern des Sohnes der Proband a=Schuch b=Beisser usw; a = Ahnen-a Sippen-s

EWR=Einwanderer; §= vor EWR; Sdk=Sammelwerk doanuschw. Kolonisten; x bei Ehefr. unsere Ahnin

G Ahn Verw L A Name Vorname GJ GMT GO EJ EMT EO SJ SMT SO Diverse
0 1 . a a SCHUCH Armin Joh. 1964 9.09 Tb 1993 4.16 Lb       Dipl.Ing Urk
0 1 .. a a     1964 10.2 Tb             P: Kühn F., Waltrich Herta
0 1 ... a a Peters Karin 1966 5.15 Nh   2 + 1         Tz: Ilge H. Thimke H.
0 1 a a a Peters Julia 1992 2.16 Lb             Kinder von Armin & Karin
0 1 b a a Peters Timon 1994 1.14 Lb              
0 1 c a a Peters Lasse 2003 1.22 Bb              
1 2 . a a Schuch Johann 1935 8.28 Ah 1960 4.21 Tb       Bahnhofvorst;Kaufm.Ang.
1 2 .. a a     1935 9.08 Ah 1960 4.24 Ah       325/383 P: Kutschera J.,
1 2 ... a a                       Koreck Magdalena
1 3 . e a Foosz Helene 1937 8.19 Ah   1+ 0         Dipl.Ing Urk 153/453 *08.18
1 3 .. e a     1937   Ah             P:Ant. Weissmann,Magd. Stefan
2 4 . a a Schuch Johann 1911 9.03 Pa 1934 11.27 Ah 1962 1.31 Ah Bauer Urk 325/383
2 4 .. a a                       Tz: Adam Reiter, Joh. Hartmann
2 5 . c a Hönig Barbara  1913 3.27 Ah   1 + 0   1968 3.24 Ah Bäuerin
2 5 .. c a     1913 3.3 Ah             P: Hartmann Jo, Lammert B.
2 6 . e a Foosz Mathias 1906 2.26 Ah   0 + 2   1945 9.2 S (Voß) Metzger 156/453 Ah-f082
2 6 .. e a   +Stalino 1906. 02.27 Ah             P: Math.Schmidt, Sus.Behabetz
2 0007 .. g a Weissmann Theresia x 1898. 11.08 Dz 1935. 06.25 Ah 1965. 07.08 Tb Kauffrau Urk
2 0007 ... e a Thomas Anna 1907. 11.27 Ah 1927. 05.31 Ah 1872. 09.03 Ah 1.oo o/o=geschieden
2 0007 ... g a             0 + 1       Ah 1.ooBlecker Hf ohne Kinder
3 0008 . a a Schuch Johann /Jani 1884. 12.26 Gp 1908. 12.27 Pa 1945. 10.21 Ah Bauer, Urk. 325/383 Ah-s395
3 0008 .. a a                       P:Joh.Neiszer, Fr.Kleitsch
3 0008 ... a a                       Tz:Nik. Schuch
3 0009 . b a Beißer Susanna 1889. 12.22 Ah   1 + 1   1960. 04.28 Ah P:Joh. Gier, Sus.Poulier
3 0010 . c a Hönig Franz 1879. 08.29 Ah 1903. 11.05 Ah 1951. 05.15 Ah Bauer Ni Gb 225/462 Ah-h321
3 0010 .. c a                       P:Fr.Rosenzweig,Alois Horak
3 0011 . d a Adam Katharina 1882. 10.05 Ah   0 + 3   1953. 02.18 Ah P:Nik.Adam Kath.Fuchs Ah-h32
3 0012 . e a Foosz Johann 1881. 10.09 Of 1905. 02.28 Ah 1947. 05.01 Ah Metzger 156/453 Ah-f081
3 0012 .. e a     1881. 10.11 Of             P:Joh.Focht, Bürgermeister
3 0013 . f a Behabetz Barbara 1884. 04.06 Ah   1 + 1   1973. 03.27 Tb Bäu.Urk T:J.Schmidt,J.Wilhelm
3 0013 .. f a                 beer digt Ah P:Jo.Taugner,Barb.Wolf
3 0014 . g a Weissmann Martin 1876. 09.06 Dz 1901. 11.18 Sz 1946. 03.06 Rg Bauer Ap Rg/Konz.Lager
3 0015 . h a Weber Anna 1878. 01.03 Dz   5 + 5   1952. 08.04 Ah Ap Rothen Josef Bäuerin
4 0016 . a a Schuch Johann 1856. 11.11 Gp 1880. 01...   1930.   Gp Bauer P:Joh.Schuch,Bar. Haas
4 0017 . aa a Remmel Anna 1860. 07.11 Gp   4 + 1       Gp? Bäuerin Hans Bruder? Arh.Tb
4 0018 . b a Beißer Franz 1862. 05.03 Ah 1886. 06.15 Ah 1934. 02.06 Ah 319/359 Ni aus 3.ooAh-b123
4 0019 . ba a Gehl Katharina 1868. 12.01 Ah   2 + 2   1958. 09.06 Ah Urk,Ah-b123,g019 Hnr.383
4 0020 . c a Hönig Mathias 1849. 06.05 Ah 1871. 02.21 Ah 1926. 12.27 Ah 225/462P:M.Röszer, E.Kremling
4 0021 . ca a Tenuel Katharina 1850. 12.20 Ah       1903. 02.17 Ah Kb Ni Tenoel(D) Ah-t083.06
4 0022 . d a Adam Johann 1850. 09.03 Ah       1913. 04.24 Ah 137/474 J.Adam,F.Hönig Ah-a005
4 0023 . da a Hummel Anna 1856. 04.17 Ah 1874. 02.10 Ah 1877. 04.28 Ah Kb-Ah
4 0023 .. da a Lammert Anna x 1858. 01.28 Ah 1878. 11.04 Ah 1931. 09.09 Ah Kb Ap/Lamert Ah-l021.03
4 0023 ... da a     1858. 01.29 Ah   3 + 2          
4 0024 . e a Foosz Johann x 1853. 06.23 Of 1875. 11.16 Of 1882. 02.06 Of aus 2.oov.0051 (Foß) Ni Kb-Of
4 0024 .. e a Dinjer Georg 1858~   °° 1883. 07.08 Of 1919   Of Ni °°Szeceni
4 0025 . ea a Schemine Anna Maria 1858. 04.13 Of   1 + 0   1902   Of Ni, Kb Altmuter zu Armin
4 0025 .. ea a         Urgr + als Groß vat. 4 Mo war   1/2 Gesch.Dopka bis 1853 Of
4 0026 . f a Behabetz Johann 1854. 11.08 Ah 1879. 06.26 Ah 1923. 08.14 Ah Gs BvV Ah-b105
4 0027 . fa a Taugner Magdalena 1856. 03.28 Ah   2 + 2   1943. 04.24 Ah Kb Ah-t039.10
4 0028 . g a Weissmann Karl 1823. 12.22 Dz             P:K.Peichter, Elis. Weissmann
4 0029 . ga a Petri Theresia 1825~   Dz 1844. 02.05 Dz 1864. 02.05 Sz Tz:Jh.Burghard, Karl Printz
4 0029 .. ga a Keresz(Görres Magdalena x 1842. 07.20 Dz 1866. 05.07 Dz       we Feistel Tz:Recktenwald
4 0030 . h a Weber Nikolaus 1851. 12.29 Dz 1875. 01.18 Dz 1919   Dz  
4 0031 . ha a Veron Anna 1852. 10.10 Dz   4 + 4   1918   Dz (Weran)
5 0032 . a a Schuch (Shue) Philipp 1826. 09.11 Gp       1899. 01.29 Pj Pj-s871 1.oo 7Kd 2.oo 7Kd
5 0032 .. a a     3.oo Tz:W end. Neis zer         Tz:Ludw.Reb, Schuch Phil.
5 0033 . ab a Wolf Margaretha 182.?   ?? 1845. 05.20 Gp       Tz: Ludw.Reb, Schuch Phil.
5 0033 .. ab a Haasz Anna x 1826. 12.20 Bl 1848. 02.28 Wj 1863. 11.08 Gp Kb-Wj, Fb-Gp Bl-h4
5 0033 ... ab a Geiger (Gaier Katharina 1838. 02.05 Pj 1864. 01.17 Gp       prüf! Tz: Wend.Neiszer
5 0033 .... ab a Adler Anna 1836. 12.30 Wj 1866. 11.11 Gp 1903. 06.06 Pj Tv:Jh.&Marg.Metzger Pj-s871
5 0034 . ac a Remmel Jakob 1820. 09.11 Gp 1839. 09.30 Gp       Gp-1054
5 0035 . ad a Guth Katharina 183.?   ??             Tz:Jak.Heinrich, Pet.Kirsch
5 0036 . b a Beißer Lorenz 1829. 04.04 Gj       1891. 08.08 Ah BvV Gier Ah-b122,Gj-S.210,b151
5 0037 . bb a Müller Anna Maria 1829. 09.20 Gj 1848. 02.22 Gj 1852. 09.12 Gj  
5 0037 .. bb a Mumper Anna 1832. 04.01 Gj 1853. 02.07 Gj 1856. 08.13 Gj  
5 0037 ... bb a Puljer Margaretha x 1837. 01. Gj 1856. 09.21 Gj 1907. 12.05 Ah (Pulger) Ah, Gj-S.34
5 0038 . bc a Gehl Peter 1840. 05.20 Ah 1857. 06.30 Ah 1902. 12.14 Ah Kb-Ah BvV Ah-g019,g018.03
5 0039 . bd a Holzinger Katharina 1838. 01.26 Gb       1922.   Ah Kbv-Gb, BvV Ah-g019
5 0040 . c a Hönig Peter-3 1824. 11.14 Ot 1846. 02.23 Ah 1902   Ah P:Js.Viener, M.Dinees Ah-h319
5 0041 . cb a Haszler Kristina 1825. 11.14 Nr   3 + 2   1857. 05.28 Ah P:Joh.Lenhardt, Christ. Rodin
5 0042 . cc a Tenuel Nikolaus 1813. 02.12 Bg 1836. 05.13 Ah 1892. 01.26 Ah Kb-Bg 137 Denoel Ah-t083
5 0043 . cd a Ripplinger Katharina 1818. 08.08 Bg   4 + 6         Kb-Bg 65
5 0044 . d a Adam Johann 1816. 04.18 Bg       1868. 10.02 Ah Ah-a001
5 0045 . db a Schipper Elisabeth 1815~   ?? 1836~   Bg? 1837. 10.08 Bg Kbv-Bg 1 Kd
5 0045 .. db a Günther Anna M. X 1811. 09.29 Gb 1838. 05.21 Ah 1891. 10.31 Ah we Hentzl Kb-Gb 587
5 0046 . dc a Lammert Franz 1829. 09.30 Wd 1851. 02.18 Ah 1920. 12.19 Ah Kb Tz:H.Assmann,Jo.Sadorf
5 0047 . dd a Sadorf Anna Maria 1834. 05.10 Ah   4 + 5   1892. 04.10 Ah Kb Ap K.Holtz,A.Klein Ah-l021
5 0048 . e a Foosz Franz 1819~   Sd             Ni Na,Ds-ngf
5 0049 . eb a Feichthaler Katharina 1819~   ?? 1838. 11.14 Of 1842. 12.10 Of Tz:Pet.Brasz,Mich.Müller
5 0049 .. eb a Aschenbrenner Theresia x 1824. 10.21 Of 1843. 01.24 Of 1873. 08.31 Of Fb-Of Tz:St.Feichthaler,Aschen
5 0050 . ec a Dopka Franz 1823~   Of 1841. 02.02 Of       1.oo von 0051
5 0050 .. ec a Schemine Peter x 1828~   Se 1853. 10.18 Of 1901. 09.04 Of 2.oo Ni Hnr 15 Se=Setschan ngf
5 0051 . ed a Mali Elisabeth 1824. 08.28 Of       1896. 07.22 Of Ni Kb (we Dopka) Hnr 31
5 0052 . f a Behabetz Friedrich 1831. 03.29 Gj 1853. 05.31 Ah 1869. 01.23 Ah Ah-b104 P:Fr.Tix
5 0053 . fb a Schilling Anna 1835. 05.03 Lh   3 + 3   1915. 12.29 Ah P:Joh.Muth, Anna Zeymann
5 0054 . fc a Taugner Johann 1819. 03.19 Lh 1838. 06.25 Ah 1887. 02.26 Ah Kb ASL Ah-t039 Altgroßvater
5 0055 . fd a Trautinger Anna 1820. 01.18 Kj   5 + 3   1886. 03.07 Ah Ah-t183.01
5 0056 . g a Weissmann Peter 1803. 01.02 Hf       1872. 09.04 Dz Fb-Hf fehlt,ist Kb zu Hf-13323
5 0056 .. g a           P:Pet Aipes , Magd. Veiss ann gemeins. zu Bürger Elis.
5 0057 . gb a Straky Katharina x 1801. 10.21 Hf 1823. 02.02 Hf 1831. 09.09 Dz Tz: P.Schütz, P. Benerdeck
5 0057 .. gb a                       P:Seb.Haristaden, Kat.Fokmüller
5 0057 ... gb a Spuhler Anna we 1808. 03.24 Hf 1832. 04.13 Dz 1849. 09.05 Dz Tz: Joh. Millen, Mich Engels
5 0057 .... gb a Mertes Margaretha 1825. 05.04 Hf 1850. 01.14 Dz 1864. 06.06 Dz we Schummer Ahn.zu Bürger E.
5 0057 ..... gb a Neidner Margaretrha 1803~   Od 1864. 08.21 Dz       we Roth keine Kd v.Bürger E.
5 0058 . gc a Keresz Heinrich 1807. 07.12 Hf 1840. 02.25 Dz       (Görres)Hf-5895(5956)als Kraus
5 0059 . gd a Ackermann Margarete 1815. 10.22 Dz             einige Daten v.Bürger Elis.
5 0060 . h a Weber Johann 1823. 06.28 Dz 1847. 11.02 Dz     Dz?  
5 0061 . hb a Maus Christina 1825. 02.21 Dz           Dz?  
5 0062 . hc a Veron Adam 1825. 11.10 Hf 1849. 02.28 Dz       (Weran)Hf-12632 Ap oo 02.20
5 0063 . hd a Seppelfeld(Z) Elisabeth 1828. 01.18 Dz              
6 0064 . a a Schuch (Shue) Joh. Nik. 1774. 02.21 Pj       1856. 10.24 Gp Gp-1108, Pj-s811
6 0065 . ae a Kühn Eva 1772. 03.06 Pj 1794. 02.11 Pj vor 1882   Pj-k322 Tz:Nik.Bruch,Math.Bon
6 0065 .. ae a Müller Barbara x 1803. 02.12 Pj 1822. 02.12 Pj       Pj-m4444.8( Millner)
6 0066 . af a Haas Anton 1799. 01.17 Hf       1843. 10.21 Wj Hf-3545
6 0067 . ag a Baptist Elisabeth 1801. 05.05 Bl   3 + 5       Wj? 1.oo Perse Paul Bl-p194 +ngf
6 0068 . ah a Remmel Paul 1777. 12.12 Pj 1798. 01.23 Pj 1838. 08.31 Gp Gp-1051 Pj-r224 (Römel)
6 0069 . ai a Maurer (Mauer Katharina 1777. 08.22 Pj   6 + 2   1839. 10.30 Gp Tz:Paul Alt, Pet. Horras
6 0070 . aj a Guth ... 182.?   ??             Lw ?
6 0072 . b a Beisser Lorenz 1807. 08.09 Gj 1828. 01.20 Gj       (Payszer)Gj S.209
6 0073 . be a Kleemann Susanna 180.?   Bg?              
6 0074 . bf a Bulger (P) Franz 1797. 12.14 Gj       1864. 09.19 Gj (Bullier) Gj-S.34, p264
6 0075 . bg a Wetzler Katharina x 1806. 01.01 Gj 1820. 08.08 Gj 1850. 07.22 Gj (Veczler)
6 0075 .. bg a Fridrich Elisabeth we 1797~   ?? 1851. 01.29 Gj        
6 0076 . bh a Gell Michael 1811. 25.12 Lh 1829. 02.02 Gj 1869. 07.27 Ah (Gehl,Gihl) Gj-S.76 Lh-1133
6 0076 .. bh a                       P: Mich. Kirch, Magd. Riesz
6 0077 . bi a Heinrich Anna-Maria 1812. 06.06 Gj   2 + 1   1890. 01.05 Ah Kb-Gj Ah-h099.01 Gj-S.105
6 0078 . bj a Holzinger Johann 1803. 11.03 Gb       1859. 10.26 Ah P: Joh.& Kath. Schmit
6 0079 . bk a Taugner Anna Maria 1806. 09.06 Gb 1827. 11.18 Gb 1829. 07.15 Lh  
6 0079 .. bk a Sattler Katharina x 1806. 10.06 Gb 1829. 09.13 Gb 1879. 10.24 Ah we Feiling,5 Kd *Gb Lh-983
6 0080 . c a Hönig Nikolaus 1786. 12.01 Ot 1806. 11.25 Ot 1841   Ah Ot-571 169/168 Ah-h314
6 0081 . ce a Schwartz Francisca 1788. 04.10 Ot   10+ 4   1850. 09.22 Ah Ot-1367
6 0082 . cf a Haszler Nikolaus 179.?   Nr?              
6 0083 . cg a Lefour Magdalena 180.?   Nr?              
6 0084 . ch a Denuel Johann 1774. 08.31 Bg 1793. 11.12 Bg       Tz:A.Tittenhoffer,G.Meiniger
6 0085 . ci a Fux Margaretha 1777. 12.16 Bg   8 + 5         (Fuchs)wennHf-2844 0085 OK
6 0086 . cj a Replinger Jakob 1777. 11.05 Bg 1796~   Lh?       Kb-Bg 65
6 0087 . ck a Schlier Christina 177.?   Af?     ??       (Schlür,Schlert) Mf? Lh-ngf
6 0088 . d a Adam Johann 1793. 09.06 Bg 1813. 02.09 Bg       Notar Tz:Mi.Krischaniz,Jo.Laub
6 0089 . de a Paki Barbara x 1793. 11.18 Bg 1813. 02.09 Bg 1869. 01.05 Bg (B)P:Mi.Chrischaniz,Barb.Theis
6 0090 . df a Günther Michael 1780. 09.02 Gb 1801. 02.10 Hf 1836. 07.24 Gb Ap Adam J.;Gb/Stader
6 0091 . dg a Schnurr Anna-Maria 1782. 02.01 Hf       1836. 07.22 Gb Hf-3498
6 0092 . dh a Lammert Michael 180.?   Wd? 1824. 11.14 Wd       (Limart) Ap Adam J., Kb-Wd
6 0093 . di a Gunzer Eva 1807. 07.20 Lh